Εφημεριοι

Οἱ Ἐφημέριοι του Ιερού Ναού μας είναι:

Ὁ Αρχιμ. Π. Χριστόδουλος Σαμαράς (Προϊστάμενος)

Ὁ Οικ. Π. Μιχαήλ Μπιλάλης 

Ὁ Πρεσβ. Π. Αθανάσιος Μπαλής 

Ο Ιεροδ. Π. Ευστάθιος Σκοπαράντζος